Quin és el procediment per obtenir el certificat?

  •  1er pas: Qualificació energètica.

A través de procediments i programari validat pel Ministeri d'Indústria, el tècnic certificador procedirà a la fer la qualificació energètica de l'edifici.

  • 2on pas: Validació de la certificació energètica

A partir d'aquí, l'ICAEN, com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d'inscripció al registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica de cada expedient per verificar la correcta aplicació de la metodologia.

  • 3er pas: Obtenció del certificat i l'etiqueta energètica.

L'obtenció del certificat d'eficiència energètica donarà dret a la utilització de l'etiqueta energètica que serà facilitada per part de l'ICAEN en format digital tant al tècnic certificador com al promotor o propietari.

  • 4art pas: Visibilitat de l'etiqueta.

L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l'edifici o part d'aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.
Sempre que sigui exigible l'etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d'aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m 2 exhibiran l'etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.
Tots els edificis o unitats d'edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250 m 2 , exhibiran l'etiqueta d'eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i ben visible.
En la resta de casos l'exhibició de l'etiqueta serà voluntària.

consellgeneralcambres icaen