A qui m’he d’adreçar per obtenir el certificat ?

El Real Decret 235/2013 designa com a tècnics competents aquells que estiguin en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques.

Podeu consultar en el següent enllaç les titulacions habilitades per a certificar a Catalunya enllaç

consellgeneralcambres icaen