Certificació energètica de l’edificació

Certificació energètica de l’edificació

El 13 d'abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Segons aquest Reial Decret, a partir de l'1 de juny de 2013 els edificis públics que es venguin o es lloguin, així com els edificis públics de més de 500 m2 hauran de disposar d'un certificat energètic.

 

El certificat energètic d’edificis és un document que descriu les característiques d’un edifici des del punt de vista del consum d’energia i d’emissions de CO2, i que permet al ciutadà conèixer-ne millor les característiques i disposar més informació a l’hora de comprar o llogar.

 

  •  1er pas: Qualificació energètica.

A través de procediments i programari validat pel Ministeri d'Indústria, el tècnic certificador procedirà a la fer la qualificació energètica de l'edifici.

  • 2on pas: Validació de la certificació energètica

A partir d'aquí, l'ICAEN, com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d'inscripció al registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica de cada expedient per verificar la correcta aplicació de la metodologia.

  • 3er pas: Obtenció del certificat i l'etiqueta energètica.

L'obtenció del certificat d'eficiència energètica donarà dret a la utilització de l'etiqueta energètica que serà facilitada per part de l'ICAEN en format digital tant al tècnic certificador com al promotor o propietari.

  • 4art pas: Visibilitat de l'etiqueta.

L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l'edifici o part d'aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.
Sempre que sigui exigible l'etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d'aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m 2 exhibiran l'etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.
Tots els edificis o unitats d'edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250 m 2 , exhibiran l'etiqueta d'eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i ben visible.
En la resta de casos l'exhibició de l'etiqueta serà voluntària.

El Real Decret 235/2013 designa com a tècnics competents aquells que estiguin en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques.

Podeu consultar en el següent enllaç les titulacions habilitades per a certificar a Catalunya enllaç

consellgeneralcambres icaen