Definició

S'entén per autoconsum elèctric, el consum d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de generació connectades a l'interior d'una xarxa d'un consumidor o bé a través d'una línia directa.

consellgeneralcambres icaen