Antecedents i normativa

El RD 1699/2011 regula la connexió a xarxa de les instal·lacions de petita potència (màxim 100 kW), tot i que que remet a una norma posterior per als temes d'autoconsum. Aquesta norma està en procés d'elaboració.

Posteriorment, al juliol de 2013 va entrar en vigor el Reial decret llei 9/2013 , que inclou la creació d'un "registre d'autoconsum", amb informació dels consumidors i de les seves instal·lacions. Mitjançant un Reglament s'haurà d'establir l'organització del Registre.

D'aquesta manera, l'autoconsum instantani ara és possible, malgrat la problemàtica associada a la venda d'excedents d'energia.

La regulació d'altres aspectes imprescindibles per disposar d'una legislació completa en matèria d'autoproducció, es remet a normes posteriors, encara en desenvolupament.

consellgeneralcambres icaen